Phiên bản mới của Công cụ Quản lý hàng hóa và dịch vụ Madrid được WIPO chính thức đưa vào sử dụng

Ngày 01/5/2013, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới chính thức đưa vào hoạt động phiên bản mới của Công cụ Quản lý hàng hóa

 chuyên gia luật sư giỏi hà nội u (Bảng Phân loại Ni-xơ).và dịch vụ Madrid (the Madrid Goods and Services Manager – MGS) (dưới đây viết tắt là MGS) với sự hợp tác của nhiều cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và các bên thành viên khác.

MGS cho phép người nộp đơn sử dụng trình duyệt để tìm kiếm với các thuật ngữ liên quan mà sau đó có thể được dịch ra một trong ba ngôn ngữ làm việc của Hệ thống Madrid. Như vậy việc sử dụng MGS giúp người nộp đơn xây dựng được danh

Các thông tin liên quan đến MGS như sau:

– Địa chỉ của MGS trên mạng Internet với hướng dẫn sử dụng cụ thể là:http://www.wipo.int/mgs

– Thông báo về thông tin mới nhất No.12/2013 đối với MGS có thể tìm thấy tại địa chỉ:http://www.wipo.int/madrid/en/notices

– Giới thiệu về những lợi ích cho người nộp đơn có thể tìm thấy tại địa chỉ: http://www.wipo.int/madrit/en/services

MGS cho phép truy cập đến hàng ngàn thuật ngữ tiêu chuẩn được Văn phòng quốc tế chấp nhận theo các thủ tục của Hệ thống Madrid mà có thể được sử dụng để xác định hàng hóa và dịch vụ trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu. Đây là các thuật ngữ đã được WIPO phân loại một cách chính xác theo phiên bản mới nhất của Bảng phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ dành cho đăng ký nhãn hiệ

mục hàng hóa và dịch vụ để nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid một cách chính xác. Mặt khác, MGS giúp cơ quan nhãn hiệu quốc gia, trong đó có Cục Sở hữu trí tuệ, giảm thiểu công việc liên quan đến thẩm định danh mục hàng hóa và dịch vụ của các đơn được nộp. Việc sử dụng MGS sẽ làm tăng tính chính xác của danh mục hàng hóa và dịch vụ trong đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nên đơn dễ dàng được chấp nhận bởi Văn phòng quốc tế, tránh những vấn đề phát sinh do phân loại không chính xác, nhất là khi MGS có công cụ để dịch từ 15 thứ tiếng sang tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha – những ngôn ngữ nộp đơn theo Hệ thống Madrid.

– Video giới thiệu về MGS có thể tìm thấy tại địa chỉ:http://www.wipo.int/madrid/en/services

(Theo TBKTSG)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s